Operator szlifierki konwencjonalnej do działu obróbki mechanicznej

Firma Ekomex-Pilśniak, produkująca maszyny do przetwórstwa mięsnego w Pankach, zatrudni:

Operator szlifierki konwencjonalnej do działu obróbki mechanicznej

Obowiązki

 • Obsługa szlifierki konwencjonalnej (do wałków, otworów, płaszczyzn).
 • Dbanie o stan techniczny szlifierek.
 • Wykonywanie detali na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Sprawdzanie wymiarów i kształtów obrabianych przedmiotów.
 • Obsługa narzędzi pomiarowych.

Wymagania

 • Wykształcenie zawodowe mechaniczne.
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych.
 • Doświadczenie w obsłudze szlifierek.
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi.
 • Precyzja i dokładność w realizacji zadań.

Oferujemy

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji z ponad 20-letnią tradycją.
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i podnoszenia kwalifikacji.
 • Atrakcyjne warunki współpracy oraz wysokie i stabilne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: kadry@ekomex.pl.

Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest FIRMA Ekomex – Pilśniak Sp. z o.o.
Sp. Komandytowa z siedzibą w Pankach (42-140), ul. Częstochowska 49a, – /dalej „EKOMEX”. EKOMEX przetwarza Państwa
dane osobowe w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji z Państwa udziałem, zgodnie z zakresem wynikającym z art. 221
Kodeksu pracy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz spełnienia wszelkich wymogów przepisów prawa związanych z tym
celem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg prawny, niezbędny
do nawiązania stosunku pracy. W zakresie nieobjętym przepisami prawnymi podanie przez Państwa danych osobowych jest
niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dotyczy
to takich Państwa danych osobowych, jak imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach,
doświadczeniu zawodowym i innych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Państwa dane przetwarzane są przez okres
niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej tzn. przez czas trwania rekrutacji, a po jej
zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów
administratora. W związku z ochroną Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. W
przypadku pytań dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail [[kadry@ekomex.com.pl]], lub listownie na
adres siedziby.

 

Jesteś zainteresowany naszymi produktami?

Nasi partnerzy

Nasze
Wyróżnienia