ZŁOTY MEDAL POLAGRA- TECH 2015
01.09.2015 - 09:57

Od początku powstania firma Ekomex uczestniczy w targach i wystawach - krajowych oraz zagranicznych.
Z roku na rok prezentowane produkty powiększają się o nowe typy i grupy maszyn. Ich jakość i innowacyjność została doceniona i nagrodzona. Podczas Miedzynarodowych Targów Technologii Spożywczych POLAGRA-TECH 2015 przyznano nam Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za system SINGRISET 2015.

ZŁOTY MEDAL POLAGRA -TECH 2013
08.08.2015 - 14:21

 Podczas Miedzynarodowych Targów Technologii Spożywczych POLAGRA -TECH 2013 przyznano nam Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich  za "Mieszalnik farszu EKOMEX MCP"

ZŁOTY MEDAL POLAGRA - TECH 2011
25.05.2015 - 04:17

Od początku powstania firma Ekomex uczestniczy w targach i wystawach krajowych oraz zagranicznych.
Z roku na rok prezentowane produkty powiększają się o nowe typy i grupy maszyn. Ich jakość i innowacyjność została doceniona i nagrodzona. Podczas Miedzynarodowych Targów Technologii Spożywczych POLAGRA -TECH 2011 przyznano nam Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za Wilki Kątowe EKOMEX seria WK .

Lodołamacze 2012
25.05.2015 - 04:16

Wieloletnie działania firmy na polu zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych (min. stworzenie na terenie zakładu pracy bogato wyposażonej bazy rehabilitacyjnej) znalazły uznanie w konkursie regionalnym „ Lodołamacze 2012” gdzie nagrodzono nas III miejscem w kategorii: Zatrudnienie Chronione.

Perła Kłobuckiego Biznesu
25.05.2015 - 04:15

Współuczestniczenie i wspieranie przez firmę EKOMEX działań i inicjatyw lokalnej społeczności zaowocowało przyznaniem Statuetki,  w kategorii: Działalność Społeczna (25.02.2012),  w plebiscycie "Perły Kłobuckiego Biznesu". Organizatorem plebiscytu jest Gazeta Kłobucka.  

PL
  • GB
Back