Certyfikat jakości PN - EN ISO 9001: 2009

Certyfikat wydane przez Urząd Dozoru Technicznego UDT-CERT nr CSJ / 620/2016 dd. 02.08.2010 potwierdzający wprowadzenie i przestrzeganie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN - EN ISO 9001: 2009 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu maszyn oraz urządzeń dla przemysłu spożywczego, zwłaszcza przemysłu przetwórstwa mięsnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL
  • GB
Back