Lubimy pomagać innym
25.05.2015 - 03:52

Działalność społeczna firmy ma swoje odzwierciedlenie zarówno w przedsięwzięciach o charakterze charytatywnym jak i integracyjnym z lokalną społecznością. Działalność charytatywna firmy dotyczy najczęściej wpłat pieniężnych na rzecz towarzystw, organizacji pozarządowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, indywidualnych osób wnioskujących o pomoc - często dla chorych dzieci oraz na rzecz instytucji lokalnych np. Straży Pożarnej, Młodzieżowej Orkiestry Dętej, okolicznych szkół, Kościoła.

 

Pomagamy także w organizacji imprez środowiskowych poprzez udostępnienie sprzętu logistycznego i nagłaśniającego oraz poprzez zaopatrzenie organizatora w materiały reklamowe. Nasze działania w tym zakresie zostały wielokrotnie uznane i docenione poprzez przekazane podziękowania i nagrody.

 

Potwierdzeniem zaangażowania firmy w życie społeczne jest m.in. statuetka w kategorii Działalność Społeczna w plebiscycie Gazety Kłobuckiej -  „Perły Kłobuckiego Biznesu” (25.02.2012), a także uzyskanie III miejsca za działalność na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej w konkursie regionalnym „Lodołamacze 2012” w kategorii Zatrudnienie Chronione.

PL
  • GB
Back