Ludzie tworzą sukces

Wysoką jakość i konkurencyjność naszych produktów osiągamy dzięki wysoko-wykwalifikowanej kadrze pracowników, współtworzących sukces firmy Ekomex

Firma Ekomex od początków swego istnienia rejestruje stały wzrost zatrudnienia. Jest to podyktowane sukcesywnym rozwojem firmy, powiększającym się asortymentem produkcji i oferty handlowej, rozbudową zakładu o nowe hale produkcyjne i stale modernizowanym parkiem maszynowym.

Na dzień dzisiejszy jest to około 60 osób. Inżynierowie, konstruktorzy, automatycy, handlowcy, operatorzy obrabiarek CNC, mechanicy i elektrycy, na każdym etepie produkcji realizują stawiane im cele, będąc w stanie sprostać rosnącym wymaganiom rynku oraz indywidualnym potrzebom klientów. Firma, aby zapewnić swoim pracownikom stałe podnoszenie kwalifikacji, umożliwia udział w specjalistycznych szkoleniach. Doceniamy profesjonalizm, odpowiedzialność i fachowość wieloletnich pracowników (stanowią znaczącą część kadry) i dajemy jednocześnie szansę na wzrost i rozwój osobom młodym, wchodzącym na rynek pracy. Współpracujemy w tej dziedzinie m.in. ze szkołami o profilu mechanicznym.

PL
  • GB
Back